LICITACIÓ DEL BAR DE LA ZONA POLIESPORTIVA I CONTROL D’ACCÉS A LA PISCINA MUNICIPAL DE POBOLEDA

Data de publicació
Codi d'oferta
2440
Contractant
AJUNTAMENT DE POBOLEDA
Població
POBOLEDA
•Òrgan de contractació: Ajuntament de Poboleda
•Tipus de contracte: Concessió de serveis
•Durada: La durada d’aquest contracte serà d’un any, prorrogable tres anys més prèvia sol·licitud del concessionari i aprovació de la pròrroga per l’alcalde. El període de vigència del contracte és pels mesos d’estiu, essent aquest any 2024 l’inici de campanya el dia 17 de juny i l’acabament el dia 15 de setembre.
•Horari: D’11:00 h matí fins a les 24 h nit. Com a mínim, ha de cobrir l’horari d’obertura de la piscina municipal.
•Cànon: 400 €/temporada
•Presentació: perfil del contractant amb sobre digital.  
•Termini: últim dia 10/04/2024
•Per dubtes: Ajuntament de Poboleda en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 

Per ampliar la informació dels requisits de participació i el procediment a seguir, consulteu el següent enllaç:

IMPORTANT: Consultar el plec de clàusules

 https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300094792