Què és el Consell Comarcal del Priorat?

El Consell Comarcal del Priorat és un organisme de l'Administració Local creat l’any 1988 en compliment de la Llei 6/1987, sobre l’organització comarcal de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el dia 4 d’abril d’aquell any i modificada per la Llei 8/2003.

D’acord amb aquestes lleis, i en funció del nombre de residents a la comarca, el Consell Comarcal del Priorat té 19 consellers/es comarcals, escollits/des entre els alcaldes/ses i els regidors/es dels 23 ajuntaments del Priorat. Els diferents consellers s’organitzen institucionalment en diferents òrgans comarcals, alguns obligatoris i d’altres complementaris. Per saber-ne més, visiti la secció Organització institucional.

El Consell Comarcal del Priorat té competències atribuïdes per la Generalitat de Catalunya, DECRET LEGISLATIU 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. (Pàg. 22597) DOGC núm. 4013 - 19/11/2003, per les lleis del Parlament de Catalunya i delegades per la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de la comarca. Aquestes competències són les següents:

  • Ordenació del territori i urbanisme
  • Serveis Socials
  • Cultura
  • Esport
  • Educació
  • Medi ambient
  • Consum
  • Servei d'Informació i Atenció a la Dona

Aquestes competències s’organitzen funcionalment en diferents àrees, les quals duen a terme accions diverses. Per saber-ne més, visiti la secció Organització funcional.

El Consell Comarcal del Priorat es finança mitjançant els ingressos provinents de la Generalitat, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments, que fan aportacions en funció de les competències que els deleguen i aportacions puntuals en forma de subvencions.