Ajuts LEADER

En què consisteixen els ajuts Leader?

Són ajuts per fer inversions per a la creació, millora o ampliació d’una empresa del sector agroalimentari, de turisme o microempresa. Són subvencions a fons perdut, d’un percentatge del cost de les obres. Es poden demanar per a quatre tipus de mesures, segons de quin sector es tracti la inversió a realitzar. 

Mesura 12301: Millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris

 • Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de microempreses o pimes agroalimentàries i cooperatives.
 • Actuacions: Creació, ampliació o millora de microempreses o pimes agroalimentàries que realitzin inversions inferiors a 250.000 €, i agrobotigues.
 • Intensitat de l’ajut: un màxim del 35 % de la inversió subvencionable, amb l’opció a arribar al 40 % si s’aplica RSE, i amb un màxim de 200.000 € d’ajut total per beneficiari en un període de 3 anys.

Mesura 312: Creació i desenvolupament de microempreses

 • Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tinguin la consideració de microempreses i no pertanyin als sectors agroalimentari, turisme o oci.
 • Actuacions: Creació, ampliació o millora de microempreses, per diversificar i potenciar el teixit econòmic en els territoris rurals.
 • Intensitat de l’ajut: un màxim del 35 % de la inversió subvencionable, amb l’opció a arribar al 40 % si s’aplica RSE, i amb un màxim de 200.000 € d’ajut total per beneficiari en un període de 3 anys.

Mesura 313Foment d’activitats turístiques

 • Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques amb ànim de lucre que tingui la consideració de microempresa del sector del turisme o de l’oci.
 • Actuacions: Creació, ampliació o millora d’establiments turístics de capacitat reduïda o d’empreses d’activitats d’oci.
 • Intensitat de l’ajut: un màxim del 35 % de la inversió subvencionable, amb l’opció a arribar al 40 % si s’aplica RSE, i amb un màxim de 200.000 € d’ajut total per beneficiari en un període de 3 anys.

Mesura 323: Conservació i millora del patrimoni rural

 • Beneficiaris: Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, entitats sense ànim de lucre participades per ens locals i consells comarcals, sempre i quan les actuacions es realitzin en municipis de menys de 5.000 habitants i situats en territori Leader.
 • Actuacions: Projectes d’inversió superiors a 300.000 €, que generin activitat econòmica i serveixin per a l’embelliment de nuclis antics, recuperació de la arquitectura tradicional i actuacions no productives que constitueixin elements de dinamització, generin una atracció cap a la zona d’actuació i creïn sinergies amb els projectes productius de l’àmbit territorial Leader.
 • Intensitat de l’ajut: un màxim del 80 % de la inversió subvencionable i amb un màxim de 250.000 € d’ajut total per beneficiari en un període de 3 anys.

Comunicació prèvia a l’inici de les inversions

Abans que surti la convocatòria d’ajut, hi ha l’opció de fer la sol·licitud de visita prèvia de no inici d’inversions.

Un tècnic del Consorci conjuntament amb un tècnic del DAR realitzarà la visita prèvia de no inici d’inversions, un cop rebuda l’autorització de Serveis Centrals del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.

Convocatòria d’ajut

Des del moment que surt publicada l’Ordre per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts, corresponent a l’any en qüestió, el sol·licitant pot demanar l’ajut Leader al Consorci Leader Priorat-Baix Camp.

Recordeu que:
Des que surt la convocatòria d’ajut, el termini de presentació de les sol·licituds és de 45 dies naturals. El termini per dur a terme les obres des de la data de presentació de la sol·licitud és de 18 mesos aproximadament, amb l’opció de pròrroga.