Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans

Destinataris
A unitats de convivència que algun dels seus membres sigui una persona de 65 anys o més, que visqui a l'habitatge objecte de l’arranjament.

Tipus d’obra
Arranjaments interiors de l’habitatge que facilitin el seu dia a dia.

Termini
Des de 02.04.2021 fins al  30.06.2021.

Pressupost
No pot superar els 5.000 euros per habitatge.

Import subvenció
100% amb un màxim de 3.000 euros per habitatge.

Al web podeu trobar la informació del tràmit per sol·licitar subvenció per a persones grans 2021.

Accedir al web

Per qualsevol consulta sobre l'ajut o el procediment cal que us dirigiu a la oficina local del Consell Comarcal del Priorat.