Carta del Paisatge del Priorat

La Carta del Paisatge del Priorat es va signar l’octubre de 2012 i en aquest document els agents impulsors signants es comprometien a assumir una sèrie de compromisos estructurants i específics a favor de la protecció, ordenació, gestió, millora i valorització dels paisatges del Priorat.

Alhora, més d’una cinquantena d’entitats i particulars (tot i que no en són agents impulsors) es van adherir al Pacte pel paisatge i van assumit compromisos concrets. Aquest fet evidencia l’ampli consens social que, després d’anys de treball i de participació ciutadana, ha aconseguit la Carta del Paisatge, concebut com un document que, malgrat no tenir caràcter normatiu, té com a objectius la protecció, ordenació, millora i valoració dels paisatges de la comarca.

Actualment, la Carta del Paisatge es troba en la fase d’implementació d’aquests compromisos assumits. En aquest espai es pot consultar tota la informació relacionada amb el projecte.