Transport adaptat

El servei de transport adaptat  és un servei  per a persones amb disminució consistent en la prestació d’un sistema de transport adaptat al grau de disminució dels possibles usuaris i la facilitació de l’accés d’aquestes persones als serveis socials especialitzats de la pròpia comarca.

Com podeu sol·licitar-lo?

Per tal d’accedir al servei és necessari que us poseu en contacte amb el treballador social del vostre municipi el dia de permanències assignat, o bé, via telefònica al 977830119.