Menjador escolar

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya garanteix la prestació del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi alguna de les condicions següents:

 • Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjador per part del Departament d’Educació tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
 • Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial.

Durant el curs 2024-2025, el Consell Comarcal del Priorat gestiona directament els següents menjadors escolars d’infantil i primària :

 • Escola ANTONI VILANOVA de Falset
 • Escola GALENA del Molar
 • Escola LLICORELLA de Gratallops
 • Escola SERRA MAJOR de La Vilella Baixa

Hi ha altres menjadors escolars amb la gestió delegada al Consell Comarcal del Priorat però no es gestionen directament. Aquests són:

 • Escola 11 DE SETEMBRE del Masroig
 • Escola ANICET VILLAR de Marçà
 • Escola GARBÍ de Poboleda
 • Escola MONTSANT d'Ulldemolins
 • Escola ROSSEND GIOL de Porrera
 • Escola SANT ISIDRE de Capçanes
 • Institut-Escola CORBATERA de Cornudella del Montsant - Gestionat per l’Ajuntament de Cornudella del Montsant
 • Institut PRIORAT de Falset - Gestionat per l’AMPA de l'institut

Ajuts per al menjador

La resta d’alumnes que utilitzen el servei de menjador tenen dret a sol·licitar els Ajuts Individuals de Menjador (AIM). En aquest cas, es valoren les condicions socials, familiars econòmiques i geogràfiques.

Com i quan heu de sol·licitar les diferents ajudes?

Els pares/mares o representants legals de l’alumne/a tenen a disposició l'imprès de sol·licitud a aquest mateix web del Consell, a Gestió d'ajuts. Des de la seu electrònica, via instància genèrica i amb identificació digital, es pot presentar la sol·licitud electrònicament.

Accés a la instància genèrica

De forma presencial, es poden adreçar al Consell Comarcal del Priorat o al centre docent de matriculació per recollir l'imprès de sol·licitud de l'ajut que caldrà presentar posteriorment al registre del consell. 

Els terminis per presentar la sol·licitud es fixen en les bases que es publiquen cada any durant el període de primavera. Els alumnes que es matriculin durant el setembre o un cop començat el curs també podran sol·licitar les ajudes en els diferents períodes establerts.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el servei trucant al 977830119.