Servei Comarcal de Joventut

El Servei Comarcal de Joventut desplega polítiques locals de joventut, amb una atenció especial a la diversitat territorial de Catalunya i a les necessitats de les persones joves en l’actualitat.

Així doncs, s’adreça a tots els ajuntaments de la comarca i als seus equips de joventut, a qui dona suport en el disseny, la planificació i la implementació de les polítiques locals adreçades, preferentment, a la població de 16 a 29 anys.

El Servei Comarcal de Joventut se centra en el treball en xarxa com a principi bàsic per poder dur a terme les polítiques municipals, amb la figura específica dels tècnics comarcals de joventut i els programes o serveis juvenils corresponents al territori. En el cas de la comarca del Priorat, es treballa a partir del Pla Comarcal, els Plans Locals de Joventut i els Programes d’Arrelament, segons cada municipi.


Els plans anomenats anteriorment responen als objectius següents:

  • Promoure la participació i l’autonomia de les persones joves, així com els processos d’experimentació i promoció cultural.
  • Millorar els processos vitals de les persones joves i abordar els diferents aspectes i moments de la vida més enllà de les lògiques sectorials i especialitzades.
  • Reduir l’impacte de les desigualtats per edat, sexe, classe social, territori, diversitat funcional i origen, i incidir en situacions de vulnerabilitat de les persones joves.

Així doncs, les principals tasques dels tècnics del Servei Comarcal de Joventut són:

  • Difusió, informació i assessorament en matèria de joventut.
  • Dinamització sociocultural: potenciació dels canals de participació socials i culturals de la joventut.
  • Suport a iniciatives: suport a joves creadors, a associacions i entitats.
  • Foment de la creació de projectes mancomunats entre els municipis.
  • Foment de la creació de trobades de joves.
  • Suport tècnic en la creació, posada en marxa i avaluació de plans locals de joventut.
  • Altres que es puguin necessitar, sempre amb un acord previ entre el Consell Comarcal i els ajuntaments.

Des del Servei també es potencien eines d’anàlisi i informació sobre la realitat de la població jove i es fomenta la formació i capacitació tècnica de tots/es els/les professionals de joventut.

Paral·lelament, es gestionen les competències en matèria d’instal·lacions juvenils (albergs, cases de colònies, etc.) i d’activitats de lleure amb infants i joves menors de 18 anys.

Pots seguir l’activitat diària del Servei Comarcal de Joventut a les xarxes socials d’Instagram i Facebook.

Si vols més informació i/o traslladar-nos algun suggeriment, pots escriure'ns a priorat@oficinajove.cat

 

CONSELLERA COMARCAL DE JOVENTUT
Meritxell Martorell

mmartorell@priorat.cat
 
EQUIP TÈCNIC DEL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT

Marc Vernet. Responsable del Servei Comarcal de Joventut
mvernet@priorat.cat

Josep Maria Coll. Tècnic Comarcal de Joventut
jmcoll@priorat.cat

Pol Pena. Tècnic Comarcal de Joventut
ppena@priorat.cat

SCJ