Funcions i distribució comarcal

Funcions:

 1. Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària de la comarca del Priorat.
 2. Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets i els recursos socials i a les actuacions socials a què poden tenir accés.
 3. Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l'usuari o usuària, del seu entorn familiar, de convivència o social o d'altres serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública.
 4. Proposar i establir el programa individual d'atenció a la dependència i de promoció de l'autonomia personal.
 5. Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l'avaluació.
 6. Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
 7. Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació socials de les persones, les famílies, les unitats de convivència i els grups en situació de risc.
 8. Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència, sens perjudici de les funcions dels serveis sanitaris a domicili.
 9. Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 10. Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment els d’atenció diürna, tecnològica i residencial.
 11. Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 12. Gestionar prestacions d’urgència social.
 13. Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.
 14. Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d'àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes.
 15. Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l'àmbit dels serveis socials.
 16. Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials. 

Professionals i distribució comarcal

Professionals que formen l’equip de l’ABSS Priorat

 • Un coordinador en Serveis Socials Bàsics
 • Tres Treballadors Socials
 • Dos Educadors Socials
 • Un tècnic en polítiques migratòries
 • Un xofer transport adaptat

Distribució comarcal

Actualment hi ha quatre zones amb un Treballador Social de referència i una Educadora Social en cada zona:

Treballadors socials

Zona Sud Zona Suport Zona Nord Zona Centre
Falset
Marçà
Capçanes
Guiamets
La Torre de F.
Bellmunt del Priorat
Gratallops
El Masroig
Ulldemolins
Cabacés
Cornudella de M.
Porrera
Poboleda
Pradell de la Teixeta
La Vilella Alta
La Vilella Baixa
La Bisbal de Falset
Margalef de Montsant
El Lloar
Torroja del Priorat
El Molar
La Figuera

Educadors socials

Zona 1 Zona 2
Falset
Marçà
Capçanes
Guiamets
Bellmunt
El Molar
La Figuera
La Torre de Fontaubella
La Vilella Alta
La Vilella Baixa
El Lloar
Torroja del Priorat
Cornudella de Montsant
Porrera
Poboleda
Gratallops
Pradell de la Teixeta
Ulldemolins
La Bisbal de Falset
Margalef de Montsant
Cabacés