Com s'hi pot participar

La Carta del Paisatge del Priorat no és un projecte tancat, sinó que a dia d’avui, un cop ja signat el Pacte del Paisatge del Priorat,  qualsevol entitat o associació, empresa i ciutadà pot adherir-se als objectius de qualitat paisatgística que s’hi anuncien.

Aquesta adhesió es pot fer de les següents maneres:

Mitjançant una adhesió compromesa

Qualsevol agent, entitat o empresa pot adherir-se al document d'acords indicant algunes de les accions que ja desenvolupen o que es comprometen a desenvolupar i que estan vinculades amb algun dels objectius de qualitat paisatgística  i línies estratègies acordades en la Carta del Paisatge del Priorat. Aquestes accions es redactaran en un model de fitxa d’adhesió compromesa que es pot sol·licitar al Consell Comarcal del Priorat.

Mitjançant una adhesió general

Qualsevol ciutadà o ciutadana podrà adherir-se de forma general al document de consens de la Carta del Paisatge. Aquest tipus d'adhesió significa donar un vot de suport a la Carta del Paisatge, però sense establir cap compromís específic. Aquesta adhesió es podrà realitzar emplenant un model de fitxa que es pot sol·licitar al Consell Comarcal del Priorat.

Per a més informació:

Consell Comarcal del Priorat
Tel. 977830119
A/e: consellcomarcal@priorat.cat