Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges

El Consell Comarcal del Priorat, en conveni amb el departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, ofereix des de l’any 1991 el servei d’una Oficina de gestió i assessorament per a la Rehabilitació d’habitatges.

La tasca de l’Oficina consisteix en:

 • L’assessorament i la informació als sol·licitants d’ajudes per rehabilitar habitatges.
 • La gestió i avaluació dels estudis tècnics previs a les obres de rehabilitació, per al coneixement de l’estat de conservació i manteniment.
 • La gestió de sol·licituds d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges, que inclou:
  • L’assessorament sobre els projectes i solucions tècniques.
  • L’impuls i el seguiment de les actuacions de rehabilitació.
  • L’elaboració i valoració dels informes tècnics previs a les sol·licituds d’ajuts.
  • Les inspeccions tècniques.

Informació sobre els ajuts per a la rehabilitació

Els ajuts consisteixen en subvencions a fons perdut, d’un percentatge del cost total de les obres.

El termini de presentació de les sol·licituds s'estableis en 3 terminis:

 • 1r termini: s'inicia el 28 de març i finalitza el 30 de juny de 2015
 • 2n termini: es comença l'1 de juliol i finalitza al 30 de setembre de 2015
 • 3r termini: s'inicia l'1 d'octubre i finalitza el 13 de novembre de 2015

Requisits de l'edifici

 • Antiguitat dels edificis d'ús residencial col·lectiu o pluifamiliar: edificis anteriors  l'any1981
 • Condicions i usos dels edificis:

a) Com a mínim, el 70% de la superfície construïda sobre rasant de l'edifici ha d'estar destinada a habitatge.

b) Com a mínim, el 70% dels habitatges de l'edifici han de constituir el domicili habitual i permanent dels seus propietaris o arrendataris.

c) Els edificis han de tenir un mínim de 8 habitatges amb usos residencials, no obstant s'admeten excepcionalment edificis d'un sol habitatge.

Documentació prèvia a la sol·licitud

Per accedir a la convocatòria es imprescindible disposar de l'informe tècnic d'avaluació de l'edifici que acrediti la necessitat de l'actuació de rehabilitació amb els documents següents:

 • L'informe d'inspecció tècnica de l'edifici (IITE).
 • El certificat d'eficiència energètica de l'edifici (CEEE), diligenciat per l'ICAEN.
 • L'informe de les condicions bàsiques d'accessibilitat.

Qui pot sol·licitar l’ajut?

 • Els propietaris, han d’acreditar-ho amb l’escriptura.
 • Els llogaters, han d’acreditar-ho amb el contracte de lloguer o rebut.
 • Administracions públiques i altres organismes.
 • Els usufructuaris, han d’acreditar-ho amb l’escriptura.

Contacte

Pl. de la Quartera, 1 Falset
977830119
Envia un correu electrònic

Enllaços