Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

El SIAD és el Servei d’Informació i Atenció a la Dona. Un espai d’orientació i assessorament amb relació a qualsevol aspecte de la vida de les dones. És un servei completament gratuït. 

Informació i orientació

Al SIAD, hi trobareu informació diversa sobre serveis i recursos que podeu necessitar i no sabeu com trobar-los. Ens podeu adreçar qualsevol tipus de consulta sobre temes de formació, emprenedoria, cursos al vostre abast, com fer tràmits administratius, activitats lúdiques,etc.

En el cas que sigui necessari, es derivarà a altres serveis i recursos, tant del mateix Consell Comarcal com d’altres organismes, depenent de la consulta que ens feu.

Assessorament jurídic

Des del SIAD s’ofereix assessorament i orientació jurídica gratuïts, adreçat a les dones que requereixen una consulta personal i confidencial amb una advocada per tractar qualsevol dubte sobre dret familiar, conflictes de propietats, drets laborals, estrangeria, assetjament, violència masclista i també en termes de separació legal, divorci, custòdies, règim de visites, etc. 

L’objectiu d’aquest assessorament és el d’oferir consell legal sobre qualsevol tema de l’àmbit jurídic que pugui afectar la vida de les dones.

En cap cas s’hi inclou l’acompanyament a judicis. Si escau, es derivarà als serveis i/o professionals especialistes més adequats.  

Suport psicològic

Des del SIAD s’ofereix assessorament i orientació psicològica gratuïts a les dones que requereixen una consulta personal i confidencial per tractar qualsevol dubte sobre relacions de parella, sexualitat, atenció als fills, elaboració del dol i també davant situacions de crisi personals, pèrdues familiars, etc.

També podeu demanar orientació sobre situacions de violència i s’avaluarà la conveniència de la necessitat d’atenció especialitzada, tot establint les derivacions i seguiment pertinents. 

Teixit associatiu

Des del Servei es coordinen i organitzen diferents activitats adreçades a les dones de la comarca: Tallers per fer emergir les necessitats de les dones, activitats diverses adreçades a les dones o a diferents col·lectius per prevenir situacions de desigualtat. També us podeu adreçar al Servei per donar-nos informació de la qual voleu que en fem difusió i que sigui d’interès per a les dones de la comarca. Podeu consultar l'agenda o el servei de formació per inscriure-us a les activitats disponibles.

Política de dones

Violència masclista

El silenci no millorarà la teva situació i et pot portar a greus situacions de perill físic o psíquic.

Al SIAD hi trobaràs un espai d’acollida i d’orientació i, en el cas que sigui necessari, et derivarem als serveis especialitzats. Si et trobes en aquesta situació, contacta amb nosaltres. 

Què cal fer?

  • Si hi ha agressions, busca una amiga o veïna que t’acompanyi a un centre mèdic i que t’expedeixin justificant de les lesions.

  • Anar a la comissaria per fer la denúncia amb el certificat mèdic de lesions.

  • Si no vols tornar a casa, hi ha un termini de trenta dies per interposar demanda de separació. D’aquesta manera no seràs acusada d’abandonament de la llar.

  • Si no tens on anar i no t’atreveixes a tornar a casa, demana a la policia que porti a un refugi segur per a tu i els teus fills.

  • Si no t’atreveixes a denunciar, demana informació als Serveis Socials del teu Ajuntament, al Consell Comarcal, al SIAD o a qualsevol dels grups de dones de la teva localitat.

Contacte

Consell Comarcal del Priorat
SIAD PRIORAT
Pl. de la Quartera, 1
43730 Falset
977830119
Envia un correu electrònic

 

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h

Enllaços