Oficina Jove del Priorat

OFICINA JOVE

L’Oficina Jove és un equipament que integra un conjunt de serveis d’informació, orientació i assessorament en matèria de treball, salut, educació, habitatge i mobilitat internacional per a les persones joves. Per tant, una oficina jove és un servei d’informació, orientació i assessorament juvenil (SIOAJ) d’abast comarcal.

Els professionals de les OJ vetllen per garantir que la comarca disposi dels serveis que ofereix.

Per donar resposta a les necessitats dels joves de tota la comarca, tenint en compte la seva diversitat, és necessària la coordinació amb altres agents del territori i el treball en xarxa, de manera coherent i coordinada.

Aquesta coordinació amb els serveis del territori que desenvolupen projectes o intervencions de transició educativa, laboral o domiciliària de les persones joves, de millora de la qualitat de vida i de prevenció de riscos o de mobilitat internacional, respondrà a les prioritats d’intervenció recollides a la planificació estratègica de l’OJ.

L’Oficina Jove Priorat està formada pel Departament de Drets Socials, la Direcció General de Joventut i el Consell Comarcal del Priorat.

L’objectiu principal de l’ Oficina Jove del Priorat és que el jovent de la comarca pugui trobar en una finestreta única la solució per resoldre tot allò que necessita, des d’informar-se fins a fer qualsevol tràmit.

Pots seguir l’activitat diària de l’Oficina Jove a les xarxes socials d’Instagram i Facebook.

Si vols més informació i/o traslladar-nos algun suggeriment, pots escriure'ns a priorat@oficinajove.cat o bé, al telèfon 663 93 58 22


CONSELLERA COMARCAL DE JOVENTUT
Meritxell Martorell

mmartorell@priorat.cat


EQUIP TÈCNIC DE L'OFICINA JOVE

Marc Vernet. Responsable de l’Oficina Jove
mvernet@priorat.cat

Eli Garcia. Informadora Juvenil
egarcia@priorat.cat

Eloi Giralt. Referent d’Ocupació Juvenil
egiralt@priorat.cat

Eli Sedó. Tècnica Referent d’Emancipació i Inclusió Juvenil
esedo@priorat.cat

 

oj