Pla de reactivació socioeconòmica del Priorat

L’objectiu del Pla és establir les línies estratègiques, programes d’actuació i accions per fer front a l'impacte socioeconòmic de la COVID-19 a la comarca.

El Pla és el resultat d'una exhaustiva anàlisi dels principals indicadors socioeconòmics i d'entrevistes presencials i en línia amb agents econòmics i socials del territori. Així doncs, i després de les conclusions extretes (també exposades a alcaldes i consellers), el pla de reactivació socioeconòmica defineix tant els objectius a assolir així com les estratègies que ho han de permetre.

En aquest sentit, les línies estratègiques que enumera el Pla són la diversificació de l'activitat econòmica, la valorització i protecció de la identitat territorial, la producció alimentària duta a l'excel·lència, la consolidació d'un sector turístic sostenible com a motor econòmic i la millora de la qualitat de vida i la cohesió social.

Per a cada una d'aquestes estratègies es detallen un seguit de programes d'actuació i accions, amb diversos graus de prioritat, que incideixen en el foment de l'autoocupació i l'emprenedoria; l'impuls d'un model energètic comarcal; millores en digitalització i noves tecnologies; l'aposta per l'economia circular i la transformació productiva; més formació en tots els àmbits; la protecció i valorització del paisatge, així com la sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic; la garantia d'un correcte desenvolupament de la indústria agroalimentària, la seva promoció i comercialització; el foment de la diversificació turística i la comunicació dels valors turístics de la comarca; la descongestió d'espais turístics tenint en compte la capacitat de càrrega; la disponibilitat d'habitatge; el foment de la igualtat de drets, i el posicionament de la cultura com a dinamitzadora de l'economia prioratina.

L'elaboració del Pla de reactivació socioeconòmica del Priorat ha estat subvencionat pel "Servei Públic d'Ocupació de Catalunya", finançat pel "Servicio Público de Empleo Estatal" i cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu.

Logos Pla