Instal·lacions juvenils

El Consell Comarcal amb conveni i delegació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família. Aquestes potestats suposen gestionar les comunicacions prèvies i les dades registrals, inspeccionar i sancionar, d’acord amb el que estableix la normativa sectorial les cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura, campaments juvenils i, en general, qualsevol instal·lació juvenil emplaçada dins el terme dels municipis compresos en la demarcació comarcal.

A qui va dirigit?

A qualsevol persona física o jurídica que vulgui obrir una instal·lació juvenil o que sigui titular d'una instal·lació juvenil ja inscrita.

La Direcció General de Joventut ofereix un servei d'assessorament tècnic a les persones titulars, als tècnics i a les administracions implicades.

Pagines web de consulta :

Contacte

Horari de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h
Persona de contacte: Josep Maria Coll i Maria Pau de Francisco

Pl. de la Quartera, 1 de Falset
977 83 01 19