Sol·licitud de transport escolar Curs 2021-2022

El Consell Comarcal del Priorat gestiona, entre d’altres, el servei de transport escolar, el qual, seguint les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat,  s’ha de cofinançar entre les administracions i els usuaris del servei.

Imports del servei i cobrament

L’import diari que l’alumne haurà d’abonar per fer ús d’aquest servei queda establert en 1,5 euros per alumne i dia. Al segon germà se li assignarà un import d’1 euro per dia, i a partir del 3r germà, 0,5 euros per dia.

El cobrament es realitzarà en càrrecs mensuals de 30 euros, des d’octubre fins a maig, i 24 el mes de juny (en el cas d’un alumne sense germans que abonin el servei).

Sol·licitud del servei

En cas que vulgueu utilitzar el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal del Priorat, heu de retornar l’imprès, degudament emplenat, abans del dia 24 de juliol al Consell Comarcal del Priorat, presencialment (pl. de la Quartera, 1, de Falset), o telemàticament a la seu electrònica del Consell Comarcal del Priorat mitjançant instància genèrica. Només podran fer ús del servei de transport els alumnes que hagin facilitat les dades dins del termini establert.

Accés a la instància genèrica

Formularis de sol·licitud

  • MODEL 1 si és transport obligatori (Formulari Model 1).
  • MODEL 2 si és transport no obligatori (Formulari Model 2). Per a alumnes d'ESO de Falset i postobligatoris de tota la comarca.