Sol·licitud de transport escolar - Curs 2024/2025

El Consell Comarcal del Priorat gestiona, entre d’altres, el servei de transport escolar, el qual, seguint les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat, s’ha de cofinançar entre les administracions i les famílies usuàries del servei.

Imports del servei i cobrament

L’import diari que l’alumne/a haurà d’abonar per fer ús d’aquest servei queda establert en 1,5 euros per alumne i dia. Al segon germà/na se li assignarà un import d’1 euro per dia, i a partir del 3r germà/na, 0,5 euros per dia.

El cobrament es realitzarà en càrrecs mensuals de 30 euros, des d’octubre fins a maig, i 24 el mes de juny (en el cas d’un/a alumne/a sense germans que abonin el servei).

Sol·licitud del servei

En cas que vulgueu utilitzar el servei de transport escolar gestionat pel Consell Comarcal del Priorat, heu de retornar l’imprès, degudament emplenat, fins del dia 15 de juliol al Consell Comarcal del Priorat, presencialment (pl. de la Quartera, 1, de Falset), o telemàticament a la seu electrònica del Consell Comarcal del Priorat mitjançant instància genèrica. Només podran fer ús del servei de transport els alumnes que hagin facilitat les dades dins del termini establert.

Accés a la instància genèrica

Formularis de sol·licitud

  • MODEL 1 si és transport obligatori
  • MODEL 2 si és transport no obligatori. Per a alumnes d'ESO de Falset i postobligatoris de tota la comarca.

Ajut transport escolar 

Les famílies que vulguin optar a un ajut pel pagament del transport escolar, poden sol·licitar un ajut per subvencionar el 50% del cost del servei. Podeu trobar el formulari a l'enllaç següent: