Transport escolar

D’acord amb el Decret 161/96, l’Administració està obligada a prestar de forma gratuïta el servei de transport escolar a l’alumnat d’educació obligatòria (primària i secundària) que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre docent.

Els alumnes d'ensenyaments postobligatoris no universitaris no tenen dret al transport, però podran utilitzar el transport escolar si hi ha suficients places lliures en els autocars de les rutes establertes per als escolars d’educació obligatòria. Aquests ho hauran de sol·licitar per escrit (presencial o digitalment) i requerirà d'una autorització d'ús. Aquesta serà vàlida en tant que existeixin places lliures i es podrà revocar en funció de la no disponibilitat de places lliures. Tanmateix, la utilització del servei suposarà el pagament d'una quota mensual.

Com podeu sol·licitar el servei?

Els alumnes interessats a sol·licitar aquest servei s’hauran de dirigir al Servei d’Educació del Consell Comarcal del Priorat, trucant al 977830119.

Rutes i horaris