Plans d'ocupació

Els Plans d’Ocupació són programes de contractació de treballadors i treballadores aturats per a la realització d’obres i serveis d’interès general i social. És un programa cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat. Les persones que hi participen desenvolupen feines que els permeten actualitzar les competències i els seus hàbits laborals per tal de poder inserir-se en el món laboral.

Les persones beneficiàries han de ser necessàriament aturadesinscrites en el servei públic d’ocupació com a demandants de feina. Es dóna preferència a les persones que pertanyen als col·lectius que tenen major dificultat per trobar feina, és a dir, dones, majors de 45 anys, joves en recerca de la seva primera ocupació, persones amb disminucions, persones amb risc d’exclusió social, etc.

Aquestes accions són una mesura de foment de l’ocupació que pretén facilitar un lloc de treball a les persones en situació d’atur, especialment a les que tenen més dificultats per a la inserció laboral, oferint-los alhora una formació pràctica i una experiència laboral perquè la seva incorporació en el mercat laboral pugui fer-se en millors condicions.

El SOC subvenciona les despeses salarials de contractació dels treballadors i treballadores i les cotitzacions a la Seguretat Social. En general, els projectes tenen una durada de 6 mesos i els àmbits d’actuació són molt variats.

Algunes de les activitats preferents són:

  • Activitats de desenvolupament cultural.
  • Activitats relacionades amb la conservació del medi ambient.
  • Activitats d’obres públiques i construcció.
  • Activitats de cooperació internacional.
  • Activitats d’assessorament i d’atenció social a les persones.
  • Activitats d’assistència i suport tècnic a serveis d’interès públic.
  • Activitats científiques i relacionades amb la implantació de noves tecnologies. 
Recordeu que:
Les persones interessades a optar a la selecció d’aquestes places, han de sol·licitar-ho a l’Oficina de Treball de la Generalitat que els correspon. El Consell Comarcal del Priorat realitza la selecció de personal entre els candidats que l’Oficina de Treball li proposa. Els candidats han d’estar inscrits a les llistes de l’atur i han de complir una sèrie de requisits. 

Contacte

Consell Comarcal del Priorat

Pl. de la Quartera, 1

43730 Falset

977830119

Envia un correu electrònic