Mediació

És una via de solució de les reclamacions voluntària, gratuïta, confidencial i imparcial als conflictes de consum.

Les parts, consumidor i comerciant, arriben per si mateixes a una solució de la seva controvèrsia, mitjançant la intervenció del mediador que, sense decantar-se a favor de cap de les dues parts, els ajuda a veure els avantatges i els inconvenients de cada posició per tal que arribin per elles mateixes a un acord satisfactori.

Si això no s’aconsegueix, caldrà recomanar la utilització d’altres vies, tal com la de l’arbitratge de consum o la judicial.

On podeu demanar una mediació de consum?

El consumidor pot sol·licitar una mediació per resoldre la seva reclamació a l'OCIC Priorat.