1r pas: Sol·licitud III/TEDI

Abans de sol·licitar l’ajut és necessari obtenir un dels següents informes, segons correspongui.

Si es tracta d’un habitatge unifamiliar o un pis - Informe Intern d’Idoneïtat (III):

  • S’ha de realitzar la sol·licitud al Consell Comarcal del Priorat

Si es tracta d’un edifici plurifamiliar - Test de l’Edifici (TEDI): 

  • S’ha d’encarregar a un arquitecte o a un aparellador, o fer la sol·licitud al Consell Comarcal del Priorat quan s’obre la convocatòria de TEDI’s gratuïts.

Documentació necessària: descarregueu-vos els impresos

Per a habitatges unifamiliars:

  • Fotocòpia compulsada del DNI
  • Certificat de l’antiguitat de l’edifici (ajuntament o tècnic)
  • Fotografies de la façana i de l’obra a realitzar
  • Si és llogater: autorització de la propietat

Per a edificis plurifamiliars:

  • Fotocòpia compulsada del CIF de la comunitat
  • Acta de l’aprovació de l’obra
  • Nomenament d’un responsable
  • Certificat de l’antiguitat de l’edifici (ajuntament o tècnic)

El Consell Comarcal del Priorat realitzarà la inspecció prèvia i registrarà la sol·licitud. El sol·licitant rebrà una carta de la Generalitat de Catalunya on se li notifica si té dret a demanar l’ajut.

Recordeu que:
Fins que no es rep la notificació de la Generalitat no es poden començar les obres!