Projecte contra les agressions sexistes al Priorat

Des de l’Oficina Jove del Priorat, juntament amb el SIAD del CC del Priorat, s’ha endegat el Projecte contra les agressions sexistes al Priorat, el qual presta especial atenció als contextos de festes i oci nocturn i està emmarcat tant dins les polítiques de joventut, programades molt clarament en la línia de treball de Comunicació i Dinamització Juvenil, com en les polítiques de gènere del CCP.

Per dur-lo a terme, s’ha redactat un protocol que proposa unes pautes d’actuació envers la persona assetjada i la persona assetjadora.

La situació actual demana promoure una comarca més igualitària, lliure d’actituds sexistes i discriminatòries, sobretot basant-nos en els contextos de festes i d’oci nocturn.

El Projecte respon a la voluntat, per part del Consell Comarcal del Priorat, d’impulsar i apropar la formació del protocol, entre d’altres, als joves de secundària, batxillerat, cicles formatius i/o altres equivalents.