Transport escolar

D’acord amb el Decret 161/96, l’Administració està obligada a prestar de forma gratuïta el servei de transport escolar a l’alumnat d’educació obligatòria (primària i secundària) que hagi d’escolaritzar-se fora del seu municipi de residència en un centre docent.

Quan les necessitats d’escolarització en un determinat municipi així ho aconsellin, i d’acord amb les consignacions pressupostàries existents, es podrà facilitar el servei escolar de transport o la concessió d’ajuts destinats a l’alumnat que cursi el segon cicle d’educació infantil que hagi de desplaçar-se fora del seu municipi de residència.

Els alumnes de batxillerat o cicles formatius no tenen dret al transport, però podran utilitzar el transport escolar si hi ha suficients places lliures en els autocars de les rutes establertes per als d’educació obligatòria. Tanmateix hauran de pagar una quota per a la utilització del servei.

Com podeu sol·licitar el servei?

Els alumnes interessats a sol·licitar aquest servei s’hauran de dirigir al Servei d’Educació del Consell Comarcal del Priorat, trucant al 977830119

Rutes i horaris