Menjador escolar

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya garanteix la prestació del servei escolar de menjador a l’alumnat escolaritzat en ensenyaments de caràcter obligatori en els centres docents públics de la seva titularitat, quan l’alumnat reuneixi alguna de les condicions següents:

  • Estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi de residència, per inexistència en aquest d’oferta del nivell educatiu corresponent. En aquest supòsit, la prestació del servei escolar de menjador per part del Departament d’Educació tindrà caràcter gratuït d’acord amb el que disposa l’article 65.2 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.
  • Estar escolaritzats en centres d’educació especial o en centres d’acció especial.

Durant el curs 2012-2013, el Consell Comarcal del Priorat gestiona directament els següents menjadors escolars d’infantil i primària :

  • Escola MONTSANT de la Bisbal de Falset
  • Escola SERRA MAJOR de la Vilella Baixa
  • Escola ANTONI VILANOVA de Falset

Hi ha altres menjadors escolars amb la gestió delegada al Consell Comarcal del Priorat però no es gestionen directament. Aquests són:

  • Escola DR. PIÑOL I AGUADÉ de Cornudella del Montsant - Gestionat per l’Ajuntament de Cornudella del Montsant.
  • SES MONTANT de Cornudella del Montsant - Gestionat per l’Ajuntament de Cornudella del Montsant.
  • INS PRIORAT de Falset – Gestionat per l’AMPA de l’INS

Ajuts per al menjador

La resta d’alumnes que utilitzen el servei de menjador, tenen dret a sol·licitar els Ajuts Individuals de Menjador (AIM). En aquest cas es valoren les condicions socials, familiars econòmiques i geogràfiques.

Quan i com heu de sol·licitar les diferents ajudes?

Els pares/mares o representants legals de l’alumne/a hauran d’adreçar-se al centre docent de matriculació per recollir l’imprès de la sol·licitud de l’ajut que caldrà presentar al mateix centre docent.

Els alumnes que es matriculin durant el setembre o un cop començat el curs també podran sol·licitar les ajudes en els diferents períodes establerts.

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb el servei trucant al 977830119.