Jornada en línia: Reflexions en xarxa, la fruita seca al Priorat

Jornada de reflexió destinada principalment al sector professional de la fruita seca del Priorat, que pretén ser un pas més d’un camí engegat des del fòrum agrari del Priorat i la constitució de la taula de treball de la fruita seca, per tal d’establir sinèrgies i possibles línies de treball per fer front tant a l’abandonament de terres productives com als difícils reptes i a la situació del sector a la comarca del Priorat.  

Lloc: Jornada en línia
Dia: Dimarts 15 de juny de 2021  
Horari: de 19.00h a 20.30h
Inscripcions: Banc de Terres del Priorat: bancdeterres@priorat.cat - 977 830 119

Consultar el programa

Materials complementaris que s'han de consultar prèviament per poder participar en la jornada a la reflexió.

L'objectiu de fer aquest treball individual previ és poder dedicar íntegrament el temps de debat a la recollida de propostes concretes per part dels assistents:

- Document Diagnosi de la fruita seca: recull la situació real en què es troba el sector al Priorat (Diagnosi de la fruita seca del Priorat)

- Audiovisual Experiències d'èxit en el sector de la fruita seca: recull els testimonis de pagesos i emprenedors, procedents de comarques veïnes a la nostra, que ens pot servir d'inspiració a l'hora de dissenyar estratègies de dinamització del sector al Priorat.