Recomanacions als afectats pel temporal Filomena

L'Agència Catalana del Consum ha publicat un seguit de recomanacions per als afectats pel temporal de neu que ha tingut lloc a Catalunya.

Danys en els béns

 • Cal comprovar quines assegurances es tenen contractades (de la llar, del vehicle, etc.) i si cobreixen els danys. Només es podrà aconseguir una indemnització si el bé sinistrat estava assegurat en el moment del sinistre (els dies del temporal de vent).
 • Si la pòlissa d'assegurança cobreix els béns fets malbé, cal comunicar-ho a l'entitat asseguradora dins el termini de set dies naturals a partir del moment en què us n'heu assabentat –excepte que la pòlissa estableixi un termini superior–. És recomanable informar del sinistre per algun mitjà que en deixi constància (per exemple, trucant al servei d'atenció al client i demanant un número de referència).
 • Si el sinistre és provocat per riscos extraordinaris o catastròfics, com ara una inundació produïda per la pluja, un cop de mar o per vents iguals o superiors a 120 km/hora, l'asseguradora té l'obligació de comunicar el sinistre al Consorci de Compensació d'Assegurances, organisme estatal que indemnitza els danys produïts per fenòmens naturals o derivats de fets d’incidència política o social i serà aquesta entitat qui, d'acord amb el seu Reglament, es farà càrrec d'indemnitzar els danys (sempre que disposeu d'assegurança).

Talls de subministrament

 • En cas que encara no s’hagi restablert adequadament el servei, cal contactar amb la companyia (elèctrica, d'aigua, de telèfon...) a través dels seus canals d’atenció al client. Reviseu bé les factures perquè podríeu tenir dret a que no us cobrin la part del servei no prestat. Si cal, reclameu a l’empresa contractada.
 • En cas de tenir contractada una assegurança de la llar del tipus multirisc (amb múltiples riscos i garanties cobertes) cal comprovar si cobreix els danys i perjudicis soferts pels talls de subministrament.
 • Si s'han sofert danys als béns i també talls de subministrament i ambdós estan coberts per la mateixa asseguradora cal especificar-ho de forma conjunta en el mateix comunicat del sinistre.

En el cas que la companyia d’assegurances no atengui la vostra reclamació, es pot reclamar davant el servei públic de consum del vostre municipi o comarca, o bé a l’Agència Catalana del Consum.
També es pot demanar assessorament a una Associació de consumidors.

Cancel·lació de viatges

Transport aeri

 • Si s’ha cancel·lat un vol, teniu dret a triar entre la devolució dels diners o un transport alternatiu. Si accepteu aquest transport alternatiu, la companyia us ha de donar assistència, quan calgui (manutenció i allotjament).
 • Si no es respecten els vostres drets:
  • Reclameu a l'empresa amb qui heu contractat el servei, sempre per canals que us permetin conservar-ne una prova (full oficial de reclamacions, bústia o formulari en línia de l'empresa, correu electrònic, canal d'atenció al client a les xarxes socials, trucada amb número d’incidència, etc.).
  • Si en el termini d'un mes l'empresa no us respon o no arribeu a un acord, podeu presentar una reclamació en el servei públic de consum del vostre municipi/comarca o amb el formulari web de l'Agència Catalana del Consum o a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). Des dels organismes públics de consum es tramitarà la vostra reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són sistemes gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.
  • Si cap de les opcions anteriors no dona un resultat satisfactori, podeu recórrer a la via judicial. En aquest cas, us recomanem que contacteu amb una Organització de persones consumidores registrada a Catalunya.

Transport terrestre

Trens

 • Consulteu en el web de Renfe (https://www.renfe.com/es/ca) les mesures sobre canvis i anul·lacions de bitllets habilitades per la companyia.

Autobús o autocar

 • Si el transportista ha cancel·lat el viatge, us ha d’oferir una alternativa al viatge o bé el reemborsament de l’import pagat.
 • Davant de qualsevol desavinença amb l’empresa per qualsevol problema relacionat amb el servei, demaneu el llibre de reclamacions a l’empresa o contacteu-hi per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, podeu adreçar la vostra reclamació a la Junta Arbitral del Transport de Catalunya, l’organisme competent per resoldre les controvèrsies en els serveis de transport terrestre (autocar, taxi, tramvia, funicular, etc.).

Transport marítim

En cas de cancel·lació del viatge us han d’oferir o bé un viatge alternatiu o el reemborsament de l’import pagat.

Comerç electrònic

 • En cas d’haver fet una compra per via electrònica i degut al temporal no heu rebut el producte (el comerciant té 30 dies per entregar-lo, excepte que s’hagi acordat un altre termini) us aconsellem concedir un termini addicional a l’empresa.
 • Si passat aquest termini addicional el venedor no pot entregar-vos la compra (sigui quin sigui el motiu), teniu dret a desistir del contracte i a recuperar les quantitats pagades.
 • En cas de disconformitat, reclameu a l’empresa per un mitjà que en deixi constància (formulari web, telèfon amb número d’incidència, etc.). Si en el termini de 30 dies no heu obtingut resposta, o bé la resposta no és satisfactòria, contacteu amb el servei públic de consum que us correspongui segons el vostre municipi (per a més informació consulteu l’apartat Consultes i reclamacions).