Tauler d'avisos i anuncis

Afectacions del coronavirus per a consumidors i empreses

A l'Estat espanyol s'ha declarat l'estat d'alarma des del 15 de març de 2020, la qual cosa implica l’aplicació de mesures que afecten directament les persones consumidores, com ara la suspensió dels serveis d’hostaleria i restauració (tancament de bars, cafeteries i restaurants) que només podran oferir servei a domicili; el tancament dels locals d’espectacles, les instal·lacions culturals i artístiques i les activitats esportives i de lleure o reduccions considerables dels transports per carretera, ferroviaris, aeri i marítim.

Se suspèn el curs d'Iniciació a tràmits electrònics amb les administracions públiques

En aplicació de les mesures de prevenció per contenir el virus COVID-19, el Consell Comarcal ha suspès el curs d'Iniciació a tràmits electrònics amb les administracions públiques, que havia d'impartir-se del 15 d'abril a l'11 de maig.

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres a: aodl@priorat.cat

Tràmit exepcional d’inscripció com a demandant d’ocupació - Mesura Covid-19

Si has estat acomiadat o el teu contracte de treball a finalitzat durant el període de crisi del COVID-19, en el següent enllaç hi trobaràs les instruccions de com donar-se d’alta com a demandant d’ocupació:

Si tens dubtes en relació amb les Oficines de Treball, el següent enllaç us el pot resoldre:

Decret de Presidència d’adopció de mesures pel Coronavirus

Davant la situació generada per la problemàtica creada pel SARS-CoV2 i la malaltia Covid-19 per part de la Generalitat s’ha activat el PROCICAT (Pla d'actuació per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc) fruit del qual hi ha tot una sèrie d’actuacions preventives per tal de controlar la malaltia. 

Pels anteriors antecedents, i en ús de les facultats que tinc conferides, RESOLC 

PRIMER.- Ordenar l’adopció de les mesures següents: 

Avís sobre les afectacions als consumidors pel coronavirus

Els governs estan prenent mesures per evitar l’expansió del coronavirus que poden tenir afectacions en els drets de les persones consumidores. Per exemple, Itàlia ha ordenat el tancament de tots els comerços –excepte farmàcies i supermercats-; Estats Units prohibeix viatges des d’Europa; hi ha països que posen condicions especials d’entrada segons la zona de procedència, etc.