Ple Ordinari del Consell Comarcal del Priorat, dimecres 30 de setembre

Ple Ordinari del Consell Comarcal del Priorat, dimecres 30 de setembre

29-09-2020

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà aquest dimecres 30 de setembre, a les 19 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. L'ordre del dia de la sessió és el següent.

A) Part resolutiva 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Expedient 339/2020. Ratificació de la Resolució de Presidència núm.2020/0064, de 9 d'abril, per la que es suspén el contracte administratiu del servei de transport escolar. 
 3. Expedient 341/2020. Ratificació de la Resolució de Presidència  núm.2020/0065, de 9 d'abril, per la que es suspén el contracte administratiu del servei de menjador escolar. 
 4. Expedient 772/2020. Aprovació de la modificació del catàleg de llocs de treball. 
 5. Expedient 773/2020. Aprovació de la relació de llocs de treball. 
 6. Expedient 712/2020. Aprovació del compte general del Consell Comarcal del Priorat 2019. 
 7. Expedient 821/2020. Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia per a despeses i obligacions, i de control inherent a la presa de raó en compatibilitat sobre els drets i ingressos. 
 8. Expedient 874/2020. Proposta de creació del Comité de Seguretat de la Informació del Consell Comarcal del Priorat i aprovació de la política de seguretat de la información. 
 9. Expedient 558/2020. Aprovació de la moció per impulsar la declaració del Parc Natural de les muntanyes de Prades. 
 10. Expedient 731/2020. Concessió de la distinció d'honor del Priorat al Sr. Arturo González Benet.

B) Activitat de control 

 1. Informe nomenament secretària accidental.
 2. Informe acords i resolucions 

C) Precs i preguntes