Nou pla d'ocupació

Nou pla d'ocupació

El Consell Comarcal del Priorat compta amb dues noves brigades de 9 treballadors en total gràcies al programa Treball i Formació
04-08-2022

El Consell Comarcal del Priorat compta amb dues noves brigades de 9 treballadors en total gràcies al Programa Treball i Formació, els quals formen part de les línies MG52 ( persones de 52 anys o mes que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades), la línia PRGC (persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades destinatàries de la renda garantida de ciutadania) i la línia PANP (persones en risc de caure en situació d’atur de llarga durada, no perceptores de prestació per desocupació).

El Consell Comarcal és sensible a la problemàtica dels aturats dels diferents municipis que el componen. Mitjançant la contractació d’aquest col·lectiu es vol aconseguir els següents objectius: millorar la qualitat de vida econòmica i social dels participants. Aconseguir habilitats socials dels participants. Coordinar el seu itinerari ocupacional. Donar servei als diferents municipis de la comarca i als habitants de la comarca. Els treballadors del projecte tindran l'oportunitat de donar-se a conèixer i demostrar que són persones responsables en el seu lloc de treball. Els treballadors realitzaran tasques en els 23 termes municipals, la qual cosa ha fet que es pugui donar a conèixer en tota la comarca i això segur que facilitarà la seva inserció laboral. També durant aquest període els treballadors adquiriran diferents habilitats professionals. Milloraran també les seves habilitats socials: treball en equip, millora de la seva conducta assertiva, més responsabilitats amb horaris i amb tasques a realitzar, etc. Totes aquestes habilitats i competències, són part de les eines necessàries per la inserció laboral, i aquest projecte serà clau perquè sigui possible. Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel SOC i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19.