El Consell Comarcal del Priorat i els alcaldes de la comarca denuncien l’estat de riu Siurana i assenyalen la Generalitat com a principal responsable

El Consell Comarcal del Priorat i els alcaldes de la comarca denuncien l’estat de riu Siurana i assenyalen la Generalitat com a principal responsable

Nota de premsa conjunta del Consell Comarcal de Priorat, dels alcaldes de Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera (TOPOGRAPO) i consell d'alcaldes per denunciar la inoperància de la Generalitat en la gestió del Riu Siurana
19-07-2022

El Priorat afronta problemes d’abastament d'aigua de boca als pobles i als regants, mentre s'accentua el col·lapse ecològic i la mortaldat de peixos al riu. Tot i així la Comunitat de Regants de Riudecanyes segueix transvasant aigua a la conca de la riera de Riudecanyes.

 

          Donada la situació actual del riu de Siurana,  el Consell Comarcal del Priorat, els alcaldes del TOPOGRAPO – Torroja, Poboleda, Gratallops i Porrera – i els alcaldes dels 23 municipis del Priorat han decidit activar tots el mecanismes necessaris per a garantir l’aigua als pobles i la vida al riu.

          Actualment, després del transvasament dels dies 13 i 14 de juliol el pantà de Siurana es troba al 14% de la seva capacitat i segurament al llarg de l’estiu es seguirà transvasant aigua a Riudecanyes. Els representants públics consideren que la Generalitat, en avalar els transvasaments, incompleix les seves competències en matèria de preservació del riu Siurana que forma part de la Xarxa Natura 2000 i posa en risc l’abastament dels pobles i dels regants de la conca.

          En relació a l'abastiment d'aigua de boca als pobles de la conca, donades les dificultats que ja hi ha en aquest moment, (Poboleda, a 5 km riu avall del pantà, ja pateix restriccions i només som a mitjans juliol) i preveient que el nivell del pantà baixarà, cal preveure una segona part d'estiu, en que els municipis del Priorat dupliquen la seva població per l'arribada dels estiuejants, amb dificultats molt serioses d'abastiment i possibles talls d'aigua i restriccions.

          La  situació doncs, des del Priorat, es considera injusta i inacceptable, essent desproporcionat i abusiu  el volum d'aigua transvasat de la conca del riu Siurana a la conca de la riera de Riudecanyes, un transvasament entre conques, que contradiu la directiva marc de l'aigua de la Unió Europea. La desproporció és palpable en les dades del darrer any, en que el pantà ja estava en uns nivells baixíssims, 31% de la seva capacitat, i tot i així la comunitat de regants de Riudecanyes amb l'empara de l'ACA ha seguit transvasant volums excessius d'aigua que han deixat el nivell de l'embassament en l'actual 14%, amb previsió, tenint en compte els transvasaments previstos en els propers dies, que el nivell baixi fins al 8% abans esmentat.

          A part de les dificultats en l'abastiment, cal considerar els potencials problemes de salubritat de l’aigua que es subministra a través de la canonada del TOPOGRAPO (Torroja, Porrera, Gratallops i Poboleda) a causa que l'aigua que circula per la canonada és molt propera als llims del fons de l'embassament, llims de descomposició de matèria orgànica i origen del manganès detectat a l'aigua en diverses ocasions. Per altra banda el nul cabal al riu eixuga l'aqüífer i els pous que podrien ser una possible alternativa d'emergència, per bé que transitòria i efímera.

          Aquesta situació també comporta una mortaldat total dels peixos del riu, una situació d'estrès alarmant per al bosc de ribera i per tant s'està condemnant al riu a una situació de col·lapse ecològic, cada vegada més irreversible. Cal recordar que aquest espai natural és Xarxa Natura 2000, d'alt valor ecològic, i que la responsable del manteniment de l'espai és la Generalitat de Catalunya.

        Després del fracàs de la Taula del Siurana (per la manca d'una proposta de solució satisfactòria per al Priorat i el riu Siurana) i a l’espera de la determinació definitiva del cabal ambiental, els pobles de la conca es senten completament desprotegits i alerten que aquest estiu la situació pot esdevenir dramàtica, i en fan responsable directament a la inacció quan no la connivència de la Generalitat que durant anys ha permès una situació que dia a dia esdevé més insostenible per al Priorat.

        Es per això que s'ha acordat demanar reunions urgents amb la Conselleria d'Acció Climàtica, la Delegació del Govern de la Generalitat a les comarques de Tarragona i la direcció de l'ACA, tot reservant-se el dret a actuar en tots els àmbits per garantir els drets dels habitants del Priorat i la preservació del riu Siurana.

 

Priorat, 15 de Juliol 2022