El Consell Comarcal del Priorat elabora un informe sobre l’impacte socioeconòmic de la COVID-19

El Consell Comarcal del Priorat elabora un informe sobre l’impacte socioeconòmic de la COVID-19

L’informe, inclòs en l’etapa de diagnosi, servirà per abordar la segona fase del projecte d'elaboració del Pla de reactivació econòmica del Priorat
01-02-2021

L’Àrea de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del Priorat ha elaborat un informe sobre l’impacte socioeconòmic de la COVID-19 al Priorat, un informe que s’emmarca en l’elaboració del Pla de reactivació econòmica en el qual treballa l’ens comarcal.

Els indicadors econòmics de l’informe mostren, entre altres, com els ERTO han afectat menys del 30% dels treballadors. En aquest sentit, i d’acord amb alguns barems, es considera un nivell d’afectació mitjana.

A banda d’aquesta dada, d’ençà de l’inici de la crisi el Priorat ha experimentat un descens  de la població ocupada. De fet, si es compara el segon trimestre dels anys 2019 i 2020, s’observa un descens en la població ocupada de 145 persones (de les 3.759 el segon trimestre de 2019 a les 3.614 el segon trimestre de 2020). La dada va en línia amb l’augment de l’atur, que s’inicia el mes d’abril i que l’octubre de 2020 arribava a les 469 persones, un centenar més que l’octubre de 2019.

En aquest sentit, si es comparen les èpoques de contractació estacional, que al Priorat es concentra al setembre coincidint amb l’inici de la verema, l’any 2020 el pic de contractació ha estat inferior al de 2019. Per contra, en els mesos en els quals acostuma a baixar l’ocupació, el descens ha estat més accentuat que en altres anys, un fet que troba explicació en la crisi econòmica provocada per la COVID-19.

Pel que fa a l’afectació de la desocupació, aquesta ha incidit en major mesura en els treballadors assalariats i menys en els treballadors per compte propi (autònoms), que han fet un esforç extra per mantenir els seus negocis actius.

En relació amb les empreses del Priorat, durant el primer i segon trimestre de 2020 el nombre va davallar fins arribar a les 361, una vintena menys que a finals de 2019. Amb tot, a partir del tercer trimestre s’ha observat un lleuger increment, que situa la dada en les 370 empreses.

Aquest brot verd, sumat al fet que l’activitat econòmica al Priorat no està, com en altres comarques, centralitzada en excés en un focus especialment sensible a les aturades i tancaments contemplats en les mesures de prevenció i seguretat, convida a un cert optimisme. L’activitat econòmica del Priorat té capacitat de recuperació i, de fet, sectors que s’han vist més tocats, com el turisme, poden beneficiar-se en un futur immediat d’una tendència refermada arran de la COVID-19, com és valorar el món rural i el turisme de proximitat.

Completar la diagnosi per afrontar l’elaboració del Pla

Per complementar la diagnosi, els tècnics del Consell Comarcal del Priorat estan duent a terme entrevistes presencials i en línia amb agents econòmics i socials del territori, així com enquestes a empreses i associacions, entre altres.

Les conclusions extretes en el procés de diagnosi serviran per abordar la segona fase del projecte, l'elaboració del Pla de reactivació econòmica. En aquesta fase es definiran els objectius a assolir, així com les estratègies que ho han de permetre. També es concretaran les accions a dur a terme, accions que seran plantejades als agents del territori per mesurar-ne el grau d'acceptació.

Un cop definit el pla, s'encararà la tercera fase del projecte, l’aplicació del pla, amb l'objectiu de materialitzar les accions especificades en el Pla de reactivació econòmica.