Dimarts 11 de febrer, Ple ordinari del Consell Comarcal del Priorat

Dimarts 11 de febrer, Ple ordinari del Consell Comarcal del Priorat

11-02-2020

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà aquest dimarts 11 de febrer, a les 19.30 h, un Ple de caràcter ordinari. L’ordre del dia de la sessió és el següent.

A) Part resolutiva 

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Expedient 1792/2019. ratificació de la resolució de presidència número: 2019-0231, de 16 de desembre de 2019, d’aprovació de l’addenda de pròrroga per al 2020 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Priorat, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat. 

3. Assumptes sobrevinguts 

b) Activitat de control 

4. Control i fiscalització dels òrgans de govern.

5. Informes diversos.

c) Precs i preguntes 

6. Precs i preguntes.