Dilluns 22 de juny, Ple Extrarodinari al Consell Comarcal del Priorat

Dilluns 22 de juny, Ple Extrarodinari al Consell Comarcal del Priorat

22-06-2020

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà aquest dilluns 22 de juny, a les 19 h, una sessió plenària de caràcter extraordinari. L'ordre del dia és el següent.

a) Part resolutiva 

1. Presa de possessió nous consellers comarcals.

2. Expedient 342/2020. Ratificació de la resolució de
Presidència número: 2020-0066, de 15 d’abril, es va acordar l’adhesió del Consell Comarcal del Priorat al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya, elaborat per l’Associació de Municipis de Catalunya i la Federació Catalana de Municipis.

3. Expedient 395/2020. Ratificació de la resolució de Presidència número: 2020-0076, de 16 de maig de 2020, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i l’Ajuntament de Falset d’encàrrec de gestió del servei d’adequació de l’Ajuntament de Falset a l’Esquema Nacional de Seguretat – ENS.

4. Expedient 397/2020. Ratificació de la resolució de Presidència número: 2020-0077, de 16 de maig de 2020, es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i l’Ajuntament de Cornudella de Montsant d’encàrrec de gestió del servei d’adequació de l’Ajuntament de Cornudella de Montsant a l’Esquema Nacional de Seguretat – ENS. 

5. Expedient 404/2020. Aprovació de l’adhesió del Consell Comarcal del Priorat a la Fundació Privada per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari i Industrial. 

6. Expedient 350/2020. Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal del Priorat per la gestió de la mobilitat en transport públic en determinats àmbits amb baixa demanda o per atendre necessitats específiques en la comarca del Priorat. 

7. Expedient 440/2020. Modificació, si s’escau, del règim retributiu dels càrrecs electes del Consell Comarcal del Priorat.

8. Expedient 1870/2019. Aprovació del pressupost, plantilla de personal i bases d'execució exercici 2020.

9. Expedient 467/2020. Aprovació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts individuals per l’assistència a menjadors escolars pel curs 2020/2021.

10 Expedient 487/2020. Moció en defensa de l’espai públic.

b) Activitat de control 

11. Informe liquidació pressupost 2019

12. Altres informes 

c) Precs i preguntes 

13.precs i preguntes