Dilluns 15 de febrer, Ple ordinari del Consell Comarcal del Priorat

Dilluns 15 de febrer, Ple ordinari del Consell Comarcal del Priorat

12-02-2021

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà el dilluns 15 de febrer, a les 19 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. L'ordre del dia de la sessió és el següent.

a) Part ressolutiva.

1. Aprovació de l'acta anterior.
2. Expedient 148/2021: Aprovació de la massa salarial del 2020.
3. Expedient 158/2021. Aprovació del conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d'igualtat.
4. Assumptes sobrevinguts
4.1. Expedient 193/2021. Nomenament de representant del Consell Comarcal del Priorat al Patronat de la Fundació Privada per a la preservació del patrimoni ferroviari i industrial.

b) Control i fiscalització.
1. Informe d'acords i resolucions
2. Altres informes

c) Precs i preguntes
1. Precs i preguntes