Dilluns 14, Ple ordinari al Consell Comarcal del Priorat

Dilluns 14, Ple ordinari al Consell Comarcal del Priorat

14-06-2021

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà aquest dilluns 14 de juny, a les 18.30 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. L'ordre del dia de la sessió és el següent.

A) Part resolutiva

1. Aprovació de les actes anteriors.

2. Exp.642/2021. Aprovació del pressupost general del Consell Comarcal del Priorat i la plantilla per al 2021.

3. Exp.411/2021. Acord d’incoació d’expedient per a la creació del servei de sanejament en alta de les aigües residuals urbanes a la comarca del Priorat.

4. Exp.668/2021. Acord d’incoació d’expedient per a la creació del servei d’abastament d’aigua potable als municipis de Torroja del Priorat, Poboleda, Gratallops i Porrera.

5. Exp.724/2021.Aacord de modificació de la dedicació parcial del president del Consell Comarcal del Priorat.

6. Exp.696/2021. Adhesió al Manifest de rebuig a la massificació de centrals eòliques i plantes fotovoltaiques.

7. Assumptes sobrevinguts. Exp.739/2021. Moció de suport a l’amnistia.

B) Control i fiscalització

1. Informe de la liquidació del pressupost del consell comarcal del priorat corresponent al 2020.

2. Informe d’acords i resolucions.

3. Altres informes.

C) Precs i preguntes

1. Precs i preguntes