Convocats els ajuts per a activitats extraescolars del Priorat

Convocats els ajuts per a activitats extraescolars del Priorat

Els ajuts s’adrecen als alumnes menors d’edat de la comarca i en situació de vulnerabilitat
08-02-2021

El Consell Comarcal del Priorat ha decidit activar i mantenir un seguit d’ajuts per a activitats extraescolars del Priorat, malgrat la situació epidemiològica que estem vivint. Es tracta d’una iniciativa que, al llarg dels darrers anys, han impulsat conjuntament el Consell Comarcal del Priorat i la Fundació La Caixa per tal de promoure la igualtat d’oportunitats entre infants i joves de la comarca.

Aquest projecte de caire social té com a finalitat afavorir la participació dels menors del Priorat en activitats extraescolars a la comarca durant el curs 2020-2021, organitzades pels mateixos centres escolars, les AMPA o altres entitats o empreses. Tot i que l’actual emergència sanitària ha reduït bona part d’aquestes activitats extraescolars, són diversos els pobles on s’han mantingut tot complint els requisits de seguretat i salut imprescindibles.

Els participants han de tenir entre 3 i 18 anys, cal que estiguin empadronats o resideixin en algun municipi del Priorat, que cursin estudis de segon cicle d’infantil, primària, secundària o secundària post-obligatòria, i que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica,

Les sol·licituds han de ser presentades a títol individual per cada alumne/a al Registre General del Consell Comarcal del Priorat, acompanyades de la documentació necessària que acrediti el compliment dels requisits exigits i dels aspectes establerts com a criteris de baremació dels ajuts. També es poden presentar mitjançant la Seu electrònica a la pàgina www.priorat.cat, en l’imprès normalitzat, facilitat pel propi centre o pel Consell Comarcal.

Finalment, cal fer l’aclariment que –tot i que les bases estableixen l’1 de febrer com a data límit per a la presentació de sol·licituds–, les bases també expressen que el termini queda obert permanentment mentre hi hagi diners en la partida reservada per aquest concepte. Cal destacar també que els ajuts tindran caràcter retroactiu des de l’inici de l’activitat sol·licitada.

Per qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar al Consell Comarcal del Priorat al 977830119 (ext.200) o escriure al correu ssocials@priorat.cat.