Apovat el conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat

Apovat el conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat

16-02-2021

El Consell Comarcal del Priorat va aprovar dilluns 15 de febrer en sessió plenària el conveni marc de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.

Aquest conveni garanteix la prestació dels serveis socials a la comarca i té, entre altres objectius, la detecció de situacions de necessitat personal, familiar i comunitària; la intervenció en els nuclis familiars o de convivència en situació de risc social, especialment si hi ha menors; l'ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència; la promoció de mesures d’inserció social, laboral i educativa; la gestió de prestacions d’urgència social; la intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents, i l’aplicació de protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.