01/10/2015
El Consell Comarcal del Priorat ha acollit aquesta setmana una important reunió del Grup de Treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible (del qual forma part) amb el tècnic especialitzat de la Xarxa Europarc Javier Gómez-Limón per fer el seguiment del procés d’adhesió de la comarca. Actualment ja es dóna per finalitzada la fase de redacció de la Diagnosi i es comença a treballar en l’Estratègia i Pla d’Accions. Tots tres documents formen part del dossier de candidatura que s’ha de presentar abans del 15 de desembre.
30/09/2015
Les comissions, integrades per tots els grups polítics, es corresponen a cada una de les àrees de funcionament de la institució: Serveis Interns, Serveis a les Persones, Serveis al Territori i Promoció i Desenvolupament Comarcal
El Consell Comarcal del Priorat ha creat en aquesta legislatura Comissions Informatives, un òrgan complementari de caràcter permanent que se suma a la Junta de Govern i a la Junta de Portaveus. Les Comissions Informatives, regulades per llei i en les quals hi són presents tots els grups polítics amb representació a la corporació, tenen com a competència emetre dictàmens d’aquells assumptes que s’hagin de sotmetre a Ple, o a Junta de Govern per delegació d’aquest. També poden dictaminar en aquelles qüestions que el president del Consell Comarcal consideri oportú.

Darreres notícies

28/09/2015
El Ple també aprova el compte general de l’exercici 2014, el conveni de transport públic, la Moció de suport a l’acollida de població refugiada i el nomenament de representants en òrgans col·legiats
El Consell Comarcal del Priorat va aprovar inicialment el Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020 del Priorat, que se sotmet ara al període d’informació pública.
22/09/2015
El Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament és un dels punts més destacats de l’ordre del dia
El Consell Comarcal del Priorat celebrarà aquest dijous 24 de setembre, a les 19h, sessió plenària. En l’ordre del dia destaca la proposta d’aprovació inicial del Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural 2014-2020 del Priorat. El Pla, promogut i impulsat pel Consell Comarcal, té per objectiu descriure i analitzar l’estat socioeconòmic actual, i identificar les necessitats i potencialitats, els reptes a assolir i les oportunitats que cal aprofitar.
10/09/2015
El curs, programat pel Consell Comarcal del Priorat amb el suport de la Direcció General de Joventut, planteja 60 hores de formació i 70 més de pràctiques en cellers de la comarca
14 joves, 10 nois i 4 noies, han iniciat aquesta setmana la formació gratuïta en peó vitivinícola programada pel Consell Comarcal del Priorat en el marc del projecte “Fórmula Jove”. Aquest projecte té per objectiu la formació i inserció laboral de joves entre 16 i 29 anys amb una baixa qualificació formativa i amb dificultats per entrar al mercat laboral.
10/09/2015
Nou període!
CURSOS DE CATALÀ  PER A PERSONES ADULTES Octubre de 2015/gener de 2016 Curs I3 presencial Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h   Curs Bàsic presencial Dilluns i dimecres de 18.00 a 20.00 h
10/09/2015
El Consell Comarcal del Priorat articula 15 itineraris de transport dels quals se’n beneficiaran gratuïtament més de 210 alumnes
L’inici del curs escolar 2015-2016 ha posat en marxa també la prestació de serveis a la comunitat educativa en aquells àmbits en què el Consell Comarcal del Priorat té competències delegades pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquests serveis, que permeten garantir l’accés a l’educació i millorar la seva qualitat, se centren en la gestió del transport i el menjador escolars.
01/09/2015
Un intens programa permetrà la delegació aprofundir en el coneixement dels vins i les possibilitats enoturístiques de la DO Montsant i la DOQ Priorat
La DOQ Priorat i la DO Montsant rebran els dies 4 i 5 de setembre una delegació de l’associació sueca Munskänkarna, el club de vins més gran d’Europa (més de 24.000 adherits), que ha escollit la comarca del Priorat com a “Regió vitivinícola de l’any 2016”.
28/08/2015
La subvenció s’atorga al Consell Comarcal, com un dels ens gestors de l’Arxiu Comarcal del Priorat
El Servei de Cultura de la Diputació de Tarragona ha atorgat al Consell Comarcal del Priorat una subvenció per import de 2.800 euros per tal de prosseguir amb el programa general de tractament arxivístic del patrimoni dels fons documentals de la comarca.
10/08/2015
Gran interès per aquestes sessions formatives que els empresaris de la comarca poden bonificar-se
Un total de 136 persones (71 aturats i 65 treballadors i autònoms de la comarca ) han participat en la formació impartida al Consell Comarcal del Priorat en el primer semestre d’aquest any. Unes dades que certifiquen la bona acollida d’aquests cursos, dissenyats expressament després d’escoltar tothom i d’analitzar quines eren les necessitats concretes dels aturats i del teixit empresarial de la comarca. Els cursos miren de donar resposta a aquestes necessitats formatives.