Vigilants/tes per a la piscina

Data de publicació
Contractant
Ajuntament de La Vilella Alta

Ajuntament de La Vilella Alta necessita 2 vigilants/tes per a la piscina.

Requisits:

  • Tenir més de 18 anys.
  • Estar en possessió de la titulació de grau superior d’animació d’activitats físiques i esportives, i/o el diploma de monitor en lleure infantil i juvenil de la Secretaria General de Joventut, o bé acreditar la superació de programes d’atenció sanitària immediata de nivell 1 o 2.

S’ofereix:

  • La jornada de treball serà de 28 hores a la setmana.
  • La duració del contracte comprendrà la temporada d’estiu 2021.

Les persones interessades poden enviar el currículum fins el dia 18 de juny a la següent adreça electrònica: aj.vilellaalta@altanet.org