Peó de manteniment - Pla d'Ocupació de la Diputació de Tarragona

Data de publicació
Codi d'oferta
22124
Contractant
Diputació de Tarragona
Població
Comarca del Priorat

 5 places de peó de manteniment (PO Priorat 2022) - Número de convocatòria PFO2206

REQUISITS:

•Estar inscrit/a a l’Oficina de Treball de la Generalitat com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO). 
•No haver estat contractat durant un període de 6 mesos o més, en un pla d'ocupació de la Diputació de Tarragona de les convocatòries 2020 i 2021.
•Posseir el Certificat de nivell bàsic de català (certificat A2)* acreditat mitjançant certificat expedit per l’òrgan competent o una de les titulacions equivalents. 

*En el cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar una prova de català.

DURADA PREVISTA DEL PLA D’OCUPACIÓ: 6 mesos

DATA PREVISTA D’INCORPORACIÓ: desembre de 2022

TERMINI PRESENTACIÓ : 29 d’agost de 2022

INSCRICPCIÓ I PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: Per mitjans electrònics a través de la Seu electrònica de la Diputació, les 24 hores del dia, amb IdCAT Mòbil o Certificat digital:  ENLLAÇ AL TRÀMIT

Presencialment, a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre habilitades per la Diputació de Tarragona, en aquest cas amb concertació de cita prèvia a través del telèfon 977296617 (Tarragona) o 977448662 (Tortosa), o a través de l'aplicació de cita prèvia de la Diputació https://citaprevia.ubintia.com/dipta/ en horari de 9 h a 14 h.

DOCUMENTACIÓ:

•Còpia simple del DNI/NIE
•Còpia simple del certificat de nivell de català requerit
•Còpia simple del Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació (DARDO)
•Currículum actualitzat