Concessió demanial de les instal·lacions del bar de la piscina

Data de publicació
Contractant
Ajuntament del Masroig
Població
El Masroig

L'Ajuntament del Masroig ha obert la convocatòria de concurrència de la concessió demanial de les instal·lacions del bar de les piscines municipals durant la temporada d'estiu 2021.

Termini de concessió: serà el comprès entre el 19 de juny i el 12 de setembre.

Cànon concessional: la persona concessionària seleccionada haurà d’abonar a l’Ajuntament la quantitat, mínima i millorable a l’alça, de 500 €, més 105 € en concepte d’IVA, per tota la temporada. La millora a l’alça d’aquest preu serà un dels criteris de valoració en l’adjudicació. El preu que resulti en l’adjudicació s’haurà d'ingressar el 50% abans del 31 de juliol de 2021, i el restant 50% abans del 31 d’agost de 2021.

On s’han de presentar les propostes: Al Registre General de l’Ajuntament, presencialment i en horari d’atenció al públic. No s’admetran les ofertes presentades per FAX, o per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics.

Termini de presentació: 11 de juny de 2021

Podeu consultar l’anunci de licitació i plec de clàusules al següent enllaç:

Plec clausules administratives concessió bar piscina aj.masroig