Administratiu/va

Data de publicació
Codi d'oferta
2387
Contractant
Consell Comarcal del Priorat
Població
Falset

Procés de selecció d'un/a administratiu/va amb caràcter d'interinitat per una plaça de necessàreia i urgent cobertura.

REQUISITS :

●Posseir el certificat de nivell de suficiència de català (certificat C1) acreditat mitjançant certificat expedit per l’òrgan competent o una de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 3/2014, de 7 de gener.
●Posseir el títol de Batxiller o formació professional de segon grau o equivalent, o bé estar en condicions de tenir l’acreditació corresponent en la data que acaba el termini de presentació de sol·licituds.

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  Preferentment les instàncies es presentaran electrònicament, al registre electrònic de la corporació. Caldrà fer-ho amb certificat digital o signatura electrònica.

Presencialment: les persones interessades poden presentar l’esmentada instància que ha d’estar signada per la persona aspirant, en horari d’atenció al públic, al Registre General de l’ens a l’adreça de la Plaça de la Quartera, número 1 de Falset, de dilluns a divendres, de 9.00 a 15.00 hores. 

 

Termini presentació sol·licituds: el  8 de juny de 2023 (inclòs)

 

Per ampliar la informació dels requisits i les bases podeu consultar el següent enllaç: BASES I CONVOCATÒRIA