Eines per al guia turístic

Data de publicació
Descripció del curs

Els objectius específics que es proposa són acompanyar, informar, coordinar i assistir un grup durant una visita turística o d’oci; entendre els conceptes de guiatge, assistència, assessorament i planificació d'activitats on existeix la figura de guia de turisme; identificar els elements que intervenen en les activitats de guiatge; enumerar, descriure i dissenyar cada una de les fases del procés de disseny i programació d'activitats on participi un guia de turisme; adquirir les habilitats comunicatives necessàries per transmetre la informació de manera correcta; ser capaç de preparar visites guiades, tenint en compte les diferents fases, i practicar in situ la visita guiada i adquirir coneixements en comunicació i tecnologia per compartir i comunicar amb més eficàcia.

La formació serà impartida per l’Acadèmia BRM. Les persones interessades poden sol·licitar la seva inscripció al Consell Comarcal del Priorat (977 83 01 19 - aodl@priorat.cat). La participació al curs està subvencionada pel Consorci per a la Formació Contínua de la Generalitat de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal del Govern d’Espanya.

Dates
Del 18 d’octubre al 22 de novembre
Horari

Del 18 d’octubre al 22 de novembre, S’impartirà els dilluns i dimecres de 17 a 20 h.

Lloc
Aula Virtual
Durada
30 h
Destinataris

Principalment va adreçat  a persones que estan treballant en empreses privades, tot i que es reserva fins a un 30% de places per a persones aturades. No poden assistir al curs funcionaris ni treballadors de l’administració pública.