Sol·licitud de Transport Escolar - Curs 2020/21

Com podeu sol·licitar el servei

OPCIÓ A.- Presentació per via telemàtica

Per fer-ho, heu de seguir els següents passos:

1. Omplir el FORMULARI DE SOL.LICITUD:

Signar-lo digitalment o manualment

2. Obrir el procediment INSTÀNCIA GENÈRICA A LA SEU ELECTRÒNICA DEL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT,  adjuntar-hi el formulari, signar-la digitalment i trametre-la.

Accés a la instància genèrica

Manual d'instància genèrica

Per enviar el tràmit via instància electrònica, cal disposar del certificat electrònic (idCAT, eDNI) o estar donats d’alta al servei idCAT mòbil per identificar-vos.

Si no disposeu de cap d’aquests sistemes i voleu obtenir l’idCAT mòbil podeu fer-ho a través del següent enllaç https://idcatmobil.seu.cat/

 

OPCIÓ B.-  Presentació presencial

Imprimint el FORMULARI DE SOL.LICITUD (MODELS 1 o 2 segons el cas), signar-lo manualment i presentar-lo presencialment, bé al centre escolar on ha de cursar els estudis al curs 2020-2021, o bé al Consell Comarcal del Priorat.

De 9 a 14.00 h a la seu del Consell Comarcal del Priorat, Plaça de la Quartera, 1. 43730. Falset

Tel. 977830119