Aprendre català

El Servei Comarcal de Català ofereix diferents tipus de cursos per aprendre a parlar i/o a escriure en català.

Nivells

Per aprendre a parlar el català:

  • nivell Bàsic (B1, B2 i B3) (gratuïts i presencials)

Per aprendre a usar correctament el català escrit:

  • nivell Intermedi (I1, I2 i I3) Curs presencial de 90 h. NOVETAT!
  • nivell Intermedi (I1, I2 i I3) Cursos semipresencials a través del parla.cat
  • nivell de Suficiència (S1, S2 i S3) Cursos semipresencials a través del parla.cat
  • nivell Superior (D) Curs a distància
  • nivell Bàsic (B1, B2 o B3) Curs presencial

Característiques

Els cursos presencials que s’ofereixen actualment tenen durades diverses i s'imparteixen en dues sessions setmanals de dues hores i en horari de vespre.

També es pot optar per estudiar català a distància. Els cursos a distància, semipresencials, combinen l'autoformació de l'aprenent, l'assessorament personalitzat (mitjançant un sistema tutorial) i els materials d'aprenentatge. A més, faciliten l'aprenentatge de la llengua a aquelles persones que per raons professionals, personals, geogràfiques, etc., no poden assistir als cursos de català presencials.