Tauler d'anuncis

14/10/2015
El passat 5 d’agost de 2015 es va a publicar al DOGC la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica que estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores per manca de pagament.
10/09/2015
CURSOS DE CATALÀ  PER A PERSONES ADULTES Octubre de 2015/gener de 2016 Curs I3 presencial Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h   Curs Bàsic presencial
12/02/2015
CURSOS DE CATALÀ  PER A PERSONES ADULTES Febrer/ març de 2015    
09/02/2015
L’ Agència Catalana del Consum recomana a les persones consumidores i usuàries que segueixin els consells següents: 
04/12/2014
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació. 
19/09/2014
  Objectius: Assolir un nivell de llengua per ser capaços d'entendre conceptes bàsics de la llengua anglesa parlada i d'expressar-se en situacions senzilles relacionades amb el sector comerç. Desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, especialment en la producció i comprensió de missatges orals. Destinataris: emprenedors, treballadors, empreses i públic en general.
16/09/2014
Consulta les ofertes laborals vigents que les empreses fan arribar a l'Àrea de Promoció Comarcal del Consell Comarcal del Priorat. Accedir al Tauler virtual d'ofertes.
01/08/2014
CURSOS DE CATALÀ  PER A PERSONES ADULTES Setembre de 2014   . Cursos presencials . Cursos semipresencials . Cursos a distància  
12/02/2014
Consulta els cursos i les activitats de formació vigents: objectius, horaris, matriculacions, preus... Accedir al cursos.
26/06/2013
L'Agència Catalana de Consum recorda als afectats per les participacions preferents i deute subordinat de CX que poden sol·licitar l'arbitratge de consum fins al 12 de juliol. Més informació en el document adjunt.