Tauler d'anuncis

16/10/2015
Us informem de la publicació de l’Ordre EMO/298/2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per la concessió de Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i d’economia social i cooperativa.
14/10/2015
El passat 5 d’agost de 2015 es va a publicar al DOGC la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica que estableix la protecció de persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial davant dels talls de subministraments que puguin acordar les companyies subministradores per manca de pagament.
10/09/2015
CURSOS DE CATALÀ  PER A PERSONES ADULTES Octubre de 2015/gener de 2016 Curs I3 presencial Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h   Curs Bàsic presencial
12/02/2015
CURSOS DE CATALÀ  PER A PERSONES ADULTES Febrer/ març de 2015    
09/02/2015
L’ Agència Catalana del Consum recomana a les persones consumidores i usuàries que segueixin els consells següents: 
04/12/2014
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació. 
19/09/2014
  Objectius: Assolir un nivell de llengua per ser capaços d'entendre conceptes bàsics de la llengua anglesa parlada i d'expressar-se en situacions senzilles relacionades amb el sector comerç. Desenvolupar la competència comunicativa en llengua anglesa, especialment en la producció i comprensió de missatges orals. Destinataris: emprenedors, treballadors, empreses i públic en general.
16/09/2014
Consulta les ofertes laborals vigents que les empreses fan arribar a l'Àrea de Promoció Comarcal del Consell Comarcal del Priorat. Accedir al Tauler virtual d'ofertes.
01/08/2014
CURSOS DE CATALÀ  PER A PERSONES ADULTES Setembre de 2014   . Cursos presencials . Cursos semipresencials . Cursos a distància  
12/02/2014
Consulta els cursos i les activitats de formació vigents: objectius, horaris, matriculacions, preus... Accedir al cursos.