Tauler d'anuncis

14/06/2017
Des del 15 de juny de 2017, les trucades, els SMS i el consum de dades que feu des de qualsevol país de la Unió Europea (28 països) queden inclosos en la vostra tarifa nacional. Això vol dir que els consums es carregaran o es deduiran de la vostra tarifa habitual, com si fóssiu a casa. Més informació a l'Espai de Consumidors de la Generalitat.
25/01/2017
Ordenança reguladora de la transparència i administració electrònica del Consell Comarcal del Priorat
01/08/2016
En relació al procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de Treball de Tècnic/a de desenvolupament Rural del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp, es publica l'ANUNCI amb: RELACIÓ DEFINITIVA D'ADMESSOS I EXCLOSOS. HORARI DE REALITZACIÓ DE LES ENTREVISTES PERSONALS DELS ASPIRANTS.   Els documents es poden consultar a: http://www.leaderdelcamp.cat/noticies/item/156-llista-d-admesos-i-exclos...
20/07/2016
        Curs presencial. Suficiència 2 (C)  Vine a classe els dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h   Curs presencial. Bàsic  Vine a classe els dilluns i dimecres de 18.00 a 20.00 h  
04/07/2016
L'Agència Catalana de Consum proposa una seguit de recomanacions en cas de retard, cancel·lació i incidències a l'equipatge d'un vol. Podeu consultar-les en els següents enllaços:
27/06/2016
Us informem que el dilluns 30 de maig es va detectar una Campanya fraudulenta d'enviament massiu d'e-mails a Clients i no Clients d'Endesa simulant avisos de factura d'Endesa. El remitent s'identifica principalment amb l'adreça falsa “endesa-clientes.com” molt similar a la correcta (Endesa Online, i des de l'adreça gestiononline@endesaonline.com).
16/03/2016
Aquest curs gratuït té com a objectiu formar l’alumnat perquè sigui capaç de dur a terme operacions auxiliars de magatzem, ja sigui des de rebre mercaderia, ubicar o preparar comandes, sempre de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d’un responsable, seguint les instruccions rebudes i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos. 
18/02/2016
Davant les darreres notícies que afecten VITALDENT i tenint en compte el comunicat que ha fet l'empresa en data 16 de febrer de 2016 on s'informa que actualment les clíniques segueixen funcionant amb normalitat i tots els seus pacients estan essent atesos, l'Agència Catalana del Consum recomana als clients el següent:
17/12/2015
Avís a les persones usuàries afectades per les incidències en el servei ferroviari de Rodalies de Catalunya.
16/10/2015
Us informem de la publicació de l’Ordre EMO/298/2015, per la qual s’estableixen les bases reguladores per la concessió de Subvencions per afavorir la incorporació al mercat de treball de joves acollits al programa de Garantia Juvenil, mitjançant mesures de foment del treball autònom i d’economia social i cooperativa.