Relació admesos i exclosos convocatòria plaça d'arquitecte

24/05/2017

La Presidència del Consell Comarcal del Priorat, en data 23 de maig del 2017, ha aprovat provisionalment la llista d’admesos i exclosos de la convocatòria per a la provisió d'una plaça de funcionari interí, Arquitecte, grup de classificació A1, de l'Escala d'Administració Especial, Subescala Tècnica d'aquest Consell Comarcal del Priorat.

Aquesta llista està publicada a la seu electrònica del Consell Comarcal, priorat.eadministracio.cat, els interessats podran accedir-hi mitjançant un certificat digital.