El Consell Comarcal sol·licita una subvenció per contractar un impulsor al Priorat del programa Garantia Juvenil

18/02/2015

A fi de crear una xarxa de 76 impulsors de la Garantia Juvenil arreu del territori català, el Departament d’Empresa i Ocupació, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), ha destinat una partida de 2.432.000 euros del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu per al període 2014 – 2020.

El Consell Comarcal del Priorat ha sol·licitat la subvenció per contractar un impulsor de la Garantia Juvenil al Priorat, per un any de durada i a jornada completa. Les funcions de l’impulsor seran:

  • Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
  • Seguiment i tutorització dels joves durant i després de la seva participació en les diferents polítiques actives d’ocupació o bé en els programes específics que s’articulin per al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya. 
  • Relació i coordinació amb les entitats i altres organismes que participin en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.  

L’objectiu és fomentar la inscripció dels joves en aquest registre perquè puguin participar en aquesta iniciativa europea. La Garantia Juvenil compromet la Generalitat a facilitar una oferta de formació, pràctiques, feina o assessorament en emprenedoria a persones majors de 16 anys i menors de 25 anys (o menors de 30 anys en el cas de persones amb una discapacitat igual o superior al 33%) i que es trobin sense treballar ni estudiar en el moment de la inscripció.