El Consell Comarcal del Priorat rep de la Diputació de Tarragona una dotació de 369.234,00 euros l’any 2018

14/04/2019

En el marc del conveni per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre la Diputació de Tarragona i els Consells Comarcals per a optimitzar la prestació dels serveis municipals (2016-2019), el Consell Comarcal del Priorat ha estat beneficiari el 2018 dels programes d’assistència i gestió de serveis, amb una dotació econòmica de 295.387,00 euros; i del programa d’inversions supramunicipals, per import de 73.847,00 euros.