El Consell Comarcal del Priorat aprova el pressupost del 2017

14/03/2017
El pressupost redueix partides per a préstecs i interessos, i n’augmenta en inversions i ajuts per a activitats esportives i culturals

El Ple del Consell Comarcal del Priorat va aprovar dilluns el pressupost de la institució per a l’exercici 2017,  xifrat en 3.678.097,40 euros. El pressupost presenta una rebaixa significativa en les partides per amortització de préstecs i interessos,  rebaixa que s’explica per la reducció de l’endeutament del Consell Comarcal durant l’any 2016. Si aquestes partides ascendien a uns 208.000 euros l’any 2016, enguany en suposaran uns 70.000.

La reducció d’aquestes partides permetrà al Consell Comarcal del Priorat ampliar els ajuts per a activitats culturals i esportives que es destinen a ajuntaments i entitats, ajuts que de manera global seran d’uns 50.500 euros, i afrontar algunes inversions, a banda de les d’arranjaments de camins en virtut dels acords amb la Diputació de Tarragona. D’aquesta manera, es preveu destinar al voltant de 40.000 euros a projectes municipals de millora d’estalvi energètic i a la renovació d’equips informàtics. Per últim, en relació a la situació econòmica del Consell Comarcal del Priorat, el rati de deute públic d’aquest se situa en el 12,84%, complint amb els barems establerts per llei.

A banda del pressupost, el Ple de dilluns va aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball del Consell Comarcal per al 2017, 30 i 35 places, respectivament.

En el Ple també es va acordar el nou conveni marc de col·laboració per a l’assistència tècnica en l’àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca, amb l’objectiu de millorar la prestació d’aquest servei, i l’Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del serveis de transport adaptat, preu públic que queda fixat en 4,15€/dia i sobre el qual es poden aplicar bonificacions en funció de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

També es va aprovar en el ple de dilluns una moció d’adhesió del Consell Comarcal del Priorat al Pacte Nacional per Referèndum.

Comissió del 
Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat-Montsant-Siurana

Un dels acords destacats de l’ordre del dia va ser la creació de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat-Montsant-Siurana. D’aquesta manera es constitueix de manera legal un òrgan de participació sectorial (amb participació d’institucions i agents públics i privats) que té caràcter consultiu i d’assessorament en la programació, coordinació i control de les polítiques en matèria de territori, paisatge i sostenibilitat.

La comissió es crea en un context de consens i participació en relació al sistema de gestió integral i integrat del paisatge de Priorat-Montsant-Siurana, donant resposta als requeriments de les candidatures a Patrimoni Mundial de la UNESCO per tal de preservar els valors excepcionals a reconèixer.

En el rerefons d’aquest procés i aquesta comissió, com subratlla Joan Carles Garcia, president del Consell Comarcal del Priorat, “s’hi troben documents com la Carta del Paisatge del Priorat, el Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural i la Carta Europea de Turisme Sostenible, claus per preservar la identitat i qualitat d’aquest paisatge agrícola i per teixir complicitats a tots els nivells i sectors”.